AVALUACIÓ

 

A.  AVALUACIÓ FORMAL:

1.      AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS. (35 % del total)

Insuficient (0 a 4 punts)

Suficient (5 punts) Bé (6 punts) Notable (7 a 8 punts) Excel·lent (9 a 10 punts)

Mala presentació

Faltes d'ortografia

Incomplet

Vàries respostes errònies o fetes sense contingut prou acceptable

Poca investigació

Copiar i enganxar informació trobada sense cap elaboració pròpia

 

 

      

Presentació només acceptable

Poques faltes d'ortografia

Totes les preguntes contestades però amb algunes respostes errònies o fetes sense contingut prou acceptable

Poca investigació de les pàgines que s'ofereixen Cap creativitat

 

 

Presentació acceptable

Poques i petites faltes d'ortografia

Totes les preguntes contestades amb respostes correctes però poc pensades i poc desenvolupades

Investigació de les fonts acceptable

Poca creativitat

 

 

 

 

 

 

Presentació molt correcta

Cap mena de faltes d'ortografia

Totes les preguntes contestades amb totes les respostes correctes, ben pensades i ben explicades però sense investigar gaire ni explicar detalladament el que es pregunta o bé sense manifestar aprofundiment i creativitat

 

 

 

 

 

 

 

Presentació molt correcta

Cap mena de faltes d'ortografia

Totes les preguntes contestades amb totes les respostes correctes, ben pensades i ben explicades amb bona investigació, amb explicació detallada i amb imaginació i creativitat

 

 

 

 

 

 

 

2.      AVALUACIÓ DEL MURAL. (25 % del total)

Insuficient (0 a 4 punts)

 

Suficient (5 punts)

 

Bé (6 punts)

 

 

Notable (7 a 8 punts)

 

 

Excel·lent (9 a 10 punts)

 

Mala presentació

Faltes d'ortografia

Incomplet respecte els apartats propostos

Diversos errors o sense contingut prou acceptable

sense cap elaboració pròpia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Presentació només acceptable

Poques faltes d'ortografia

Complet però sense contingut prou acceptable

Cap creativitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació acceptable

Poques i petites faltes d'ortografia

Complet i amb continguts correctes però poc elaborats o poc clars

Poca creativitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació molt correcta

Cap mena de faltes d'ortografia

Complet amb continguts correctes prou elaborats però poc clars o sense suficient originalitat ni creativitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació molt correcta

Cap mena de faltes d'ortografia

Complet amb continguts correctes i força o molt elaborats,clars i detallats i amb originalitat i creativitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ (20 % del total)

Coneixement del tema. Es valorarà el domini del tema, el vocabulari empleat i la coherència argumental del seu desenvolupament (40 % de la qualificació de la presentació).  

Exposició oral. Es valorarà la claredat de l’exposició, el domini de l’expressió oral i la correcta distribució del temps (40 % de la qualificació de l’exposició).  

Materials.  Es valorarà la qualitat del material gràfic inclòs, esquemes, fotografies, etc. Així com la seva adequació a la memòria i al mural (20 % de la qualificació de l’exposició).

 

B. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE A L’AULA (15 % del total)

 

CATEGORIA

4 punts

3 punts

2 punts

1 punts

Total

Recerca d'informació

Troba la informació
ràpidament: Es situa amb els índex de les webs i llegeix els títols i subtítols.

Troba la informació però llegeix tota la pàgina per trobar el que busca.

Li costa trobar la informació però ho intenta i amb ajuda ho aconsegueix.

Li costa trobar la informaciò: no llegeix els títols i es perd.

 

Treball col.laboratiu

Ajuda sempre al grup a pendre la decissió

Considera normalment totes les possibilitats.

 

Moltes vegades decideix anar amb els amics i no escoltar totes les possibilitats.

 

Sempre vol tenir raó

 

 

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT (5 %)

L'AUTOAVALUACIÓ

 

HAS DE TRIAR QUINA ÉS LA FRASE QUE COINCIDEIX AMB LA TEVA FEINA.

HO HAS DE FER AMB MOLTA SINCERITAT

DESPRÉS DE RESPONDRE POTS IMPRIMIR EL FULL

<= 1 / 6=>

 

1.      Recerca d'informació

A.            No reculls cap informació relacionada amb el treball

B.           Reculls poca informació relacionada amb el treball

C.          Reculls força o tota informació relacionada amb el treball

2.      Què fas amb la informació trobada?

A.            No transmets cap informació al grup.

B.           Transmets poca informació al grup

C.          Transmets molta o tota la informació al grup

3.      Pel que fa a les responsabilitats vers el teu grup de treball

A.           No fas mai les teves feines

B.           Normalment fas les feina. Poques vegades t'ho han de recordar

C.          Molt poques vegades fas la teva feina. Sempre t'ho han de recordar.

4.      Quan toca escoltar

A.           Generalment xerres. No escoltes gaire

B.           Escoltes. Però sovint xerres massa

C.          Escoltes i parles de manera adequada

5.      Has cooperat amb el grup?

A.           Sempre et discuteixes i t'enfades amb el grup

B.           Has ajudat als teus companys i has treballat conjuntament

C.          T'ha costat treballar amb el grup

6.      Sobre el resultat del teu treball

A.           No t'importa gens

B.           Creus que ha estat una pèrdua de temps

C.          Sents satisfacció al veure com ha quedat la feina


 

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.

 

 

 


Anar a   CONCLUSIONS