TASCA

 


 

Formareu equips de dues persones. (persones A i B)

La vostra tasca consistirà en:

1. Planificar un itinerari per a una excursió geològica que, sortint de l'Estació del Figueró (Línia Barcelona a Vic i Puigcerdà), us permeti fer parades que corresponguin a les unitats cronostratigràfiques més importants que puguin estudiar-se als voltants.

2. Dissenyar una bateria de proves adients per identificar els diferents materials que probablement trobareu en funció de la vostra planificació prèvia.

  1. En acabar el procés, heu de lliurar el vostre informe en forma de:

a)Mural indicant els principals trets litològics i estructurals de les unitats tallades pel vostre itinerari.

b)Memòria escrita en la que s’ha d’incloure necessàriament la explicació detallada del procés que heu seguit en la vostra recerca. Aquesta memòria no pot excedir l’extensió de 10 fulls DIN A4 a doble espai. En l’apartat de conclusions ha d’incloure la descripció i reconstrucció dels esdeveniments a partir del tall geològic.

  1. També haureu de preparar una presentació en format power point o semblant i explicar-la a la classe. En aquesta presentació ha d'incloure necessàriament una explicació resumida del procés que heu seguit en la vostra recerca.
  2. Abans de començar el procés, llegiu atentament l’apartat d’avaluació, on s’inclouen els criteris de qualificació de la vostra feina.

Anar a  PROCÉS